Previous Image
Next Image

Orneta to zabytkowe miasto o niezwykłej historii, zwane często „perłą” architektury warmińskiej. Ze względu na malownicze położenie, ocalałe obiekty architektury i urbanistyki najwyzszej klasy w skali regionu, uważana jest za jedno z najpiekniejszych miast Warmii. Czy Orneta zasługuje na to miano??? Warto sprawdzić. O bogatej historii miasta świadczą liczne zabytki, które czynią z Ornety atrakcję turystyczną.

o1

Historia herbu: 

Najstarszy herb, pochodzi z pieczęci na dokumencie z 1388 r. Przedstawia smoka gryzącego się w ogon. W otoku pieczęci zachował się fragment napisu „S.BV…MDIT”. Na pieczęciach z XV wieku i sądowej z XVI wieku oraz pieczęci sekretarza miejskiego z XVIII wieku, przedstawiony jest smok leżący na grzbiecie. Według dawnej legendy, w Ornecie żył smok, który pożerał zwierzęta, kobiety i dzieci. Wielu rycerzy, którzy chcieli uwolnić od niego miasto, padało pokonanych. Siedliskiem orneckiego smoka była głęboko pod ziemią ukryta, a znajdująca się dokładnie w miejscu, w którym do dziś stoi zabytkowy ratusz, olbrzymia pieczara. Wyjście tej pieczary prowadziło w kierunku kościoła św. Jana Chrzciciela. Aż wreszcie jednemu z rycerzy udało się zabić potwora.

Historia:

 • 12 sierpnia 1308 – na ten dzień datowana jest pierwsza wzmianka o osadzie Orneta. Była ona lokowana na staropruskim polu osadniczym Wurmedyten lub Wormedythin.
 • 26 marca 1313 – początek miasta Orneta – potwierdzenie praw miejskich, pojawiło się w dokumentach miejskich słowo „civitas”.
 • 1340 – Orneta na 9 lat (do 1349) stała się siedzibą biskupów warmińskich. W tymże roku powstały mury obronne i rozbudowany został zamek.
 • 1350 – rozpoczęto budowę kościoła farnego.
 • 14 sierpnia 1359 – zostały odnowione przywileje miejskie Ornety na prawie chełmińskim. Miasto otrzymało ratusz.
 • 1406 – wzmianka o szpitalu św. Ducha – średniowiecznym szpitalu orneckim.
 • 21 stycznia 1454 – Zjazd w Ornecie podczas którego miasta warmińskie stanęły po stronie Prus w wojnie trzynastoletniej.
 • 1466 – II pokój toruński, w wyniku którego Warmia wraz z Ornetą weszły w skład Korony Polskiej.
 • 24 listopada 1520 – ciężkie 8-dniowe oblężenie Ornety, które skończyło się oddaniem miasta Albrechtowi Hohenzollernowi
 • 1538 – Mikołaj Kopernik podczas pobytu w Ornecie asystował biskupowi Janowi Dantyszkowi przy odbiorze przysięgi składanej komornictwu biskupiemu.
 • 1586 – osadzenie klasztoru katarzynek z inicjatywy biskupa Marcin Kromera.
 • 17 lipca 1626 – Orneta została zajęta przez wojska szwedzkie.
 • 1655-1660 – w wyniku drugiej wojny szwedzkiej miasto zostało całkowicie zrujnowane.
 • 1703-1788 – Hans Wulff syn organmistrza z Ornety zbudował organy oliwskie.
 • 1772 – Orneta w zaborze Pruskim.
 • 1829-1830 – budowa kościoła ewangelickiego.
 • 1867 – pierwsze gimnazjum w Ornecie.
 • 1872-1875 – powstał nowoczesny szpital miejski – szpital św. Elżbiety.
 • 1884 – Orneta otrzymała połączenie kolejowe z Olsztynem – budowa dworca kolejowego.
 • 1885 – miasto otrzymało kolejne połączenie kolejowe, tym razem z Pieniężnem.
 • 1894 – kolejne połączenie kolejowe z Morągiem.
 • 1901 – powszechna elektryfikacja Ornety.
 • 1902 – utworzenie Gimnazjum Żeńskiego.
 • 1905 – połączenie kolejowe Ornety z Lidzbarkiem Warmińskim.
 • 1911 – Orneta została skanalizowana i otrzymała wodociągi.
 • 20 listopada 1925 – nowy budynek gimnazjów żeńskiego i męskiego.
 • 17 marca 1945 – zajęcie Ornety przez wojska II i III frontu białoruskiego.
 • 23 lipca 1945 – przekazanie Ornety administracji polskiej.
 • 1945-1998 okres rozwoju, rozbudowy miasta – nowe zakłady przemysłowe, budynki mieszkalne i użyteczności publicznej.
 • 1975 – w wyniku przeprowadzonej reformy administracyjnej Orneta weszła w skład województwa elbląskiego.
 • 1999 – Orneta w nowo powstałym województwie warmińsko-mazurskim w powiecie lidzbarskim.

 

Ratusz Miejski

o2

o3

Gotycki Kościół Farny

Świętego Jana Chrzciciela

o4

o5

Starówka – Rynek

o6

o7